توان در ریاضی

توان درریاضی

توان درریاضی

=
=

۱-مقدمه  

۲-قوانین و قضایای محاسبه ی توان

           ۲-۱)ضرب اعداد توان دار وقتی پایه ها مساوی باشند  

            ۲-۲)ضرب اعداد توان دار وقتی  توان ها مساوی باشند  

            ۲-۳)تقسیم اعداد توان دار وقتی پایه ها مساوی باشند 

           ۲-۴)تقسیم اعداد توان داروقتی توان ها مساوی باشند 

           ۲-۵)تقسیم اعداد توان دار وقتی پایه ها وتوان ها هر دو مساوی باشند(توان صفر) 

            ۲-۶)توان رساندن یک عدد توان دار 

            ۲-۷)توان منفی 

۳-جمع و تفریق توان ها

 ۴-معادلات توانی 

 ۵-مثالهای توان 

 

لطفا در بهتر شدن محتوای صفحه فوق، نظر دهید

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

 

منبع:جادوی قلم

 

۱-مقدمه   (فایل جواب-۵۰ تومان)۲-قوانین و قضایای محاسبه ی توان   ۲-۱)ضرب اعداد توان دار وقتی پایه ها مساوی باشند   (فایل جواب-۵۰ تومان)            ۲-۲)ضرب اعداد توان دار وقتی  توان ها مساوی باشند   (فایل جواب-۵۰ تومان)            ۲-۳)تقسیم اعداد توان دار وقتی پایه ها مساوی باشند  (فایل جواب-۲۰۰ تومان)           ۲-۴)تقسیم اعداد توان داروقتی توان ها مساوی باشند  (فایل جواب-۲۰۰تومان)           ۲-۵)تقسیم اعداد توان دار وقتی پایه ها وتوان ها هر دو مساوی باشند(توان صفر)  (فایل جواب-رایگان)            ۲-۶)توان رساندن یک عدد توان دار  (فایل جواب-۲۰۰تومان)            ۲-۷)توان منفی  (فایل جواب-۵۰۰ تومان)۳-جمع و تفریق توان ها  (فایل جواب-۲۰۰ تومان) ۴-معادلات توانی  (فایل جواب-۱۵۰۰ تومان) ۵-مثالهای توان  (فایل جواب-۲۰۰۰ تومان)

 • نوشته‌های تازه

 • کتاب ریاضیات جامع دبیرستان


  کتاب ریاضیات جامع دبیرستان

  مولف: پیمان گُردلو

  چاپ انتشارات جادوی قلم

 • با کریمان ، کارها دشوار نیست

  رشد و بالندگی هر جامعه در گروی دانایی و خرد اعضای آن می‌باشد. بی توجهی به ریاضیات به عنوان یک زبان، زبانی دقیق و ظریف که برای این طراحی شده است تا انواع معینی از اندیشه ها را خلاصه تر، دقیق تر و سودمندتر از زبان معمولی، بیان کند، ولی ما این زبان را با لهجه و اغلب غیر دقیق تکلم می کنیم. ریاضیات یکی از ابزارهای بسیار مهم ارتباط و تعامل است و به مثابه یگانه زبان جهانی درآمده است که موجبات بالندگی های فرهنگی، اجتماعی و زبانی را فراهم آورده و دارای نمادها و ترکیبهای پذیرفته شده در سراسر دنیاست. الگوهای ریاضی در واقع سیستمهای قانونمند و هدفداری هستند که ارتباط دنیای ریاضی و زبان نمادین و روابط صوری آن را با جهان واقع و با سایر شاخه های بشری برقرار می سازد.