جزصحیح،براکت

جزصحیح،براکت

جزصحیح،براکت

 

=

 ۱-تعریف جزءصحیح        (براکت)پیمان گردلوpeyman gordlou

۲-ویژگی وقوانین جزءصحیح

۳-تابع کف و تابع سقف 

۴-معادلات جزءصحیح

————-

————

————

————

———–

———- –

————

————

————

————

————

————

————

————

————

———– –

——— —

۵-نامعادلات جزءصحیح 

۶-نمودارهای جزءصحیح          (براکت)پیمان گردلوpeyman gordlou

                 ۶-۱)رسم توابع جزءصحیح            (براکت)پیمان گردلوpeyman gordlou

——————————

————————– —

—————————–

————————— —

————————– —-

————————— —

————————– —

————————– –  –

                    ۶-۲)رسم رابطه ی جزءصحیح  

۷-حل معادلات جزءصحیح با استفاده از رسم نمودار   

 

لطفا در بهتر شدن محتوای صفحه فوق، نظر دهید

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

 

منبع:جادوی قلم

 می دانیم هر عدد حقیقی مانند  را می توان به صورت مجموع یک عدد صحیح مانند  کهو یک عدد اعشاری مثبت مانند که نوشت، بطوریکه:در این صورت :   را براکت یا جزء صحیح  نامیده و آنرا معمولاً با نماد  یا  نمایش می دهند . را جزء اعشاری  می نامند و آنرا با نماد  نمایش می دهند، بنابراین:  براکت هر عدد حقیقی ، یک عدد صحیح می باشد و هیچ وقت برابر عدد کسری یا رادیکالی نخواهد بود.به عنوان مثال داریم: اگر عدد حقیقی بین دو عدد صحیح متوالی باشد، براکت این عدد حقیقی ،عدد صحیح کوچکتر از خودش است : بدین ترتیب برای خارج کردن عبارت از داخل براکت باید آنرا در فواصلی از اعداد حیح ه ا هم یک واحد اختلاف دارندقراردهیم تا      عبارت از حالت براکت خارج شود.

 • نوشته‌های تازه

 • کتاب ریاضیات جامع دبیرستان


  کتاب ریاضیات جامع دبیرستان

  مولف: پیمان گُردلو

  چاپ انتشارات جادوی قلم

 • با کریمان ، کارها دشوار نیست

  رشد و بالندگی هر جامعه در گروی دانایی و خرد اعضای آن می‌باشد. بی توجهی به ریاضیات به عنوان یک زبان، زبانی دقیق و ظریف که برای این طراحی شده است تا انواع معینی از اندیشه ها را خلاصه تر، دقیق تر و سودمندتر از زبان معمولی، بیان کند، ولی ما این زبان را با لهجه و اغلب غیر دقیق تکلم می کنیم. ریاضیات یکی از ابزارهای بسیار مهم ارتباط و تعامل است و به مثابه یگانه زبان جهانی درآمده است که موجبات بالندگی های فرهنگی، اجتماعی و زبانی را فراهم آورده و دارای نمادها و ترکیبهای پذیرفته شده در سراسر دنیاست. الگوهای ریاضی در واقع سیستمهای قانونمند و هدفداری هستند که ارتباط دنیای ریاضی و زبان نمادین و روابط صوری آن را با جهان واقع و با سایر شاخه های بشری برقرار می سازد.