رادیکال،ریشه

رادیکال،ریشه

رادیکال،ریشه

 

=

۱-مقدمه

۲-تعریف ریشه ی nام   

۳- قواعد و قضایای محاسبه ی رادیکال

              ۳-۱)حاصل ضرب دو رادیکال با فرجه ی برابر  

              ۳-۲)توان رسانی رادیکال ها   

              ۳-۳)خارج کردن عدد از زیر رادیکال،وارد کردن عدد به زیر رادیکال  

              ۳-۴)حاصل تقسیم دورادیکال با فرجه ی برابر   

              ۳-۵)ساده کردن توان زیر رادیکال با فرجه ی رادیکال   

              ۳-۶) تبدیل رادیکال به توان و بر عکس  

              ۳-۷)حاصل ضرب فرجه های چند رادیکال  

              ۳-۸)حاصل ضرب دو رادیکال با فرجه های مختلف 

                ۳-۹)مثال ها   

۴- نکات مهم رادیکال

۵-قدرمطلق و رادیکال ها   

۶- جمع جبری عددها و عبارتهای رادیکالی  

۷-روشهای گویا کردن مخرج کسرها

———-  

——–

———

 ——–

——–

——– –

 ۸-رادیکال مرکب  

 ۹-معادلات رادیکالی  

 

لطفا در بهتر شدن محتوای صفحه فوق، نظر دهید

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

 

منبع:جادوی قلم

 

۳-۱)حاصل ضرب دو رادیکال با فرجه ی برابر   (فایل جواب-۲۰۰ تومان)                ۳-۲)توان رسانی رادیکال ها   (فایل جواب-۲۰۰ تومان)                ۳-۳)خارج کردن عدد از زیر رادیکال،وارد کردن عدد به زیر رادیکال   (فایل جواب-۲۰۰ تومان)              ۳-۴)حاصل تقسیم دورادیکال با فرجه ی برابر   (فایل جواب-۵۰۰ تومان)              ۳-۵)ساده کردن توان زیر رادیکال با فرجه ی رادیکال   (فایل جواب-۲۰۰ تومان)

 

 • نوشته‌های تازه

 • کتاب ریاضیات جامع دبیرستان


  کتاب ریاضیات جامع دبیرستان

  مولف: پیمان گُردلو

  چاپ انتشارات جادوی قلم

 • با کریمان ، کارها دشوار نیست

  رشد و بالندگی هر جامعه در گروی دانایی و خرد اعضای آن می‌باشد. بی توجهی به ریاضیات به عنوان یک زبان، زبانی دقیق و ظریف که برای این طراحی شده است تا انواع معینی از اندیشه ها را خلاصه تر، دقیق تر و سودمندتر از زبان معمولی، بیان کند، ولی ما این زبان را با لهجه و اغلب غیر دقیق تکلم می کنیم. ریاضیات یکی از ابزارهای بسیار مهم ارتباط و تعامل است و به مثابه یگانه زبان جهانی درآمده است که موجبات بالندگی های فرهنگی، اجتماعی و زبانی را فراهم آورده و دارای نمادها و ترکیبهای پذیرفته شده در سراسر دنیاست. الگوهای ریاضی در واقع سیستمهای قانونمند و هدفداری هستند که ارتباط دنیای ریاضی و زبان نمادین و روابط صوری آن را با جهان واقع و با سایر شاخه های بشری برقرار می سازد.