عبارات جبری

عبارات جبری

عبارات جبری

 =

۱-مقدمه    پیمان گردلو peyman gordlou

۲-اقسام عبارات جبری(معین،نامعین،صحیح،گویا….)  

۳-حوزه ی تعریف یک عبارت جبری 

۴-مقدار عددی یک عبارت جبری   

۵-یک جمله ای جبری   پیمان گردلو peyman gordlou

                      ۵-۱)تعریف یک جمله ای جبری،یک جمله ای های متشابه 

                      ۵-۲)جمع وتفریق یک جمله ای های جبری  

                      ۵-۳) ضرب یا تقسیم یک جمله ای جبری در یک عدد 

                      ۵-۴)ضرب دو یک جمله ای، تقسیم یک جمله ای بر یک جمله ای  

۶-چند جمله ای هاپیمان گردلو peyman gordlou

                     ۶-۱)تعریف چند جمله ای، درجه ی یک چند جمله ای،مجموع ضرائب یک چند جمله ای 

                     ۶-۲)انواع چند جمله ای(همگن،متقارن،زوج،فرد،استاندارد…)   

                     ۶-۳)چند جمله ای متحد با صفر  

                     ۶-۴)اعمال روی چند جمله ای هاپیمان گردلو peyman gordlou

                                          ۶-۴-۱)جمع چند جمله ای ها 

                                          ۶-۴-۲)ضرب یک عدد در یک چند جمله ای،قرینه ی یک چند جمله ای

                                          ۶-۴-۳)تفریق چند جمله ای ها 

                                          ۶-۴-۴)ضرب چند جمله ای ها  

                                          ۶-۴-۵)تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای  

                                          ۶-۴-۶)تقسیم چند جمله ای بر چند جمله ای   

 

لطفا در بهتر شدن محتوای صفحه فوق، نظر دهید

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

 

منبع:جادوی قلم

 

 

 • نوشته‌های تازه

 • کتاب ریاضیات جامع دبیرستان


  کتاب ریاضیات جامع دبیرستان

  مولف: پیمان گُردلو

  چاپ انتشارات جادوی قلم

 • با کریمان ، کارها دشوار نیست

  رشد و بالندگی هر جامعه در گروی دانایی و خرد اعضای آن می‌باشد. بی توجهی به ریاضیات به عنوان یک زبان، زبانی دقیق و ظریف که برای این طراحی شده است تا انواع معینی از اندیشه ها را خلاصه تر، دقیق تر و سودمندتر از زبان معمولی، بیان کند، ولی ما این زبان را با لهجه و اغلب غیر دقیق تکلم می کنیم. ریاضیات یکی از ابزارهای بسیار مهم ارتباط و تعامل است و به مثابه یگانه زبان جهانی درآمده است که موجبات بالندگی های فرهنگی، اجتماعی و زبانی را فراهم آورده و دارای نمادها و ترکیبهای پذیرفته شده در سراسر دنیاست. الگوهای ریاضی در واقع سیستمهای قانونمند و هدفداری هستند که ارتباط دنیای ریاضی و زبان نمادین و روابط صوری آن را با جهان واقع و با سایر شاخه های بشری برقرار می سازد.