عبارات درجه اول

عبارات درجه اول

عبارات درجه اول

 =

=

۱-معادلات یک مجهولی درجه اول

                      ۱-۱)حل معادلات یک مجهولی درجه اول  

                      ۱-۲)بحث در معادلات یک مجهولی درجه اول 

                      ۱-۳)حل مسئله به کمک معادلات یک مجهولی درجه اول  

 ۲-تعیین علامت عبارات درجه اول 

 ۳-نامعادلات یک مجهولی درجه اول

                     ۳-۱)حل نامعادلات یک مجهولی درجه اول 

                     ۳-۲)بحث درباره ی مجموعه جواب نامعادلات یک مجهولی درجه اول  

                     ۳-۳)دستگاه نامعادلات یک مجهولی درجه اول   

                     ۳-۴)نامعادلات خطی کسری،نامعادلات مضاعف  

 ۴-دستگاههای درجه اول

                      ۴-۱)دستگاههای دو معادله ی دو مجهولی 

                                          ۴-۱-۱)حل دستگاههای دو معادله دو مجهول  

                                          ۴-۱-۲)بحث در  دستگاههای دو معادله دو مجهول 

                        ۴-۲)دستگاههای سه معادله سه مجهول 

                        ۴-۳)دستگاههایی که به دستگاههای درجه اول قابل تبدیل هستند    

                       ۴-۴)دستگاههای شامل معادله  ی خط وصفحه  

 

لطفا در بهتر شدن محتوای صفحه فوق، نظر دهید

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

 

منبع:جادوی قلم

 

       روش حذفی،قیاسی،تبدیلی،کرامر،ترسیمی

 • نوشته‌های تازه

 • کتاب ریاضیات جامع دبیرستان


  کتاب ریاضیات جامع دبیرستان

  مولف: پیمان گُردلو

  چاپ انتشارات جادوی قلم

 • با کریمان ، کارها دشوار نیست

  رشد و بالندگی هر جامعه در گروی دانایی و خرد اعضای آن می‌باشد. بی توجهی به ریاضیات به عنوان یک زبان، زبانی دقیق و ظریف که برای این طراحی شده است تا انواع معینی از اندیشه ها را خلاصه تر، دقیق تر و سودمندتر از زبان معمولی، بیان کند، ولی ما این زبان را با لهجه و اغلب غیر دقیق تکلم می کنیم. ریاضیات یکی از ابزارهای بسیار مهم ارتباط و تعامل است و به مثابه یگانه زبان جهانی درآمده است که موجبات بالندگی های فرهنگی، اجتماعی و زبانی را فراهم آورده و دارای نمادها و ترکیبهای پذیرفته شده در سراسر دنیاست. الگوهای ریاضی در واقع سیستمهای قانونمند و هدفداری هستند که ارتباط دنیای ریاضی و زبان نمادین و روابط صوری آن را با جهان واقع و با سایر شاخه های بشری برقرار می سازد.