[box title=”برگزاری کارگاه های آموزشی” color=”#bedd69″]

*مدیریت بازار یابی خدمات آموزشی(تجارت تولید محتوای آموزشی)
*مدیریت بهره وری در واحد های آموزشی
*مدیریت دانش در واحد های آموزشی
*مدیریت خدمات در واحد های آموزشی
*مدیریت تحول در واحدهای آموزشی
*مدیریت استراتژیک در واحدهای آموزشی
*تفکر سیستمی، جایگزین تفکر تحلیلی در واحدهای آموزشی
*مدیریت عملیات در واحدهای آموزشی
*مدیریت منابع انسانی در واحدهای آموزشی
*مدیریت اصول فنون مذاکره در جذب سرمایه های انسانی[/box]

 

*احتمالات[/dropshadowbox]
[button link=”http://www.jadooyeghalam.com/” color=”#eb964c” size=”3″ style=”1″ dark=”0″ radius=”auto” target=”self”]برای خرید کتاب لطفا کلیک کنید[/button]