لیست

اتحاد مزدوج

آخرین ویرایش: 05 دی 1400
دسته‌بندی: اتحادهای جبری
امتیاز:

قضیه

  a,bR:(a+b)(ab)=a2b2

اثبات

aba+b=aa+ab+ba+bb=a2+abbab2=a2+ababb2=a2+0b2=a2b2

نکته

به تحلیل هندسی اتحاد مزدوج توجه کنید:

اتحاد مزدوج - پیمان گردلو

SABKJ=SABED+SDEHG+SGHKJaba+b=bab+abab+bababa+b=bab2+a22ab+b2+bab2aba+b=a2b2

تمرین

حاصل عبارات زیر را به کمک اتحاد مزدوج به‌دست می‌آوریم:

2a32a+3

 =2a232     =4a29           

998×1002

=10002×1000+2=1000222=1/000/0004=999/996

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

اتحاد مزدوج

3,000تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید