جمع و تفریق كسرها

تاریخ انتشار: 08 آذر 1399
آخرین ویرایش: 28 شهریور 1400
دسته‌بندی: تجزیه عبارات جبری
امتیاز:
بازدید: 45 مرتبه

برای به دست آوردن حاصل جمع یا تفریق كسرها:

  1. هر كسر را در صورت امكان ساده می‌كنیم.
  2. كسرها را هم مخرج می‌كنیم، یعنی مخرج ها را تجزیه كرده، كوچکترین مضرب مشترک مخرج ها را پیدا و به عنوان مخرج مشترک انتخاب می‌كنیم.
  3. پس از هم مخرج شدن كسرها، یكی از مخرج ‌ها را نوشته، مجموع جبری صورت ها را در قسمت صورت قرار می‌دهیم.

تمرین

اعمال جبری زیر را انجام می‌دهیم:

1x+12x+13x

=6+3+26x=116x

cc+1+22c+2

=cc+1+22c+1=cc+1+1c+1=c+1c+1=1

تمرین

محیط هر یک از شکل‌های زیر را برحسب x به دست می‌آوریم و آن را ساده می‌کنیم:

ساده کردن کسر ها - پیمان گردلو

محیط مثلث برابر است با مجموع سه ضلع آن:

2x+3x+4x=2+3+4x=9x

ساده کردن کسر ها - پیمان گردلو

محیط مستطیل برابر است با دو برابر مجموع طول وعرض آن:

2×xx+1+3x+2

=2×x(x+2)+3(x+1)(x+1)(x+2)

=2×x2+2x+3x+3(x+1)(x+2)

=2×x2+5x+3(x+1)(x+2)

=2x2+10x+6x2+3x+2

دریافت مثال

مثال‌ها و جواب‌ها

جمع و تفریق كسرها

15,000تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید