تجزیه به‌ كمک افزودن و كاستن

آخرین ویرایش: 28 شهریور 1400
دسته‌بندی: تجزیه عبارات جبری
امتیاز:

بعضی عبارات جبری را می‌توان به کمک افزودن و کاستن تجزیه کرد.

در این روش جمله ای را به عبارت جبری اضافه و از آن كم می‌كنیم، سپس به كمک اتحادهای مطرح شده، عبارت جبری را تجزیه می‌كنیم.

تمرین

چند جمله ای زیر را تجزیه می‌کنیم:

a2+ab+b2

عبارت جبری ab را به چند جمله ای فوق اضافه و از آن كم می‌كنیم:

=a2+ab+b2+abab=a2+2ab+b2ab

با استفاده از اتحاد اول داریم:

=a+b2ab=a+b2ab2

با استفاده از اتحاد مزدوج داریم:

=a+baba+b+ab=a+baba+b+ab

دریافت مثال

مثال‌ها و جواب‌ها

تجزیه به‌كمک افزودن و كاستن

4,000تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید