لیست

تجزیه به‌ کمک اتحاد مزدوج

آخرین ویرایش: 15 دی 1400
دسته‌بندی: تجزیه عبارات جبری
امتیاز:

بعضی عبارات جبری را می‌توان به کمک اتحاد مزدوج تجزیه کرد.

یادآوری می‌كنیم كه:

a2b2=(ab)(a+b)

تمرین

چند جمله‌ای های زیر را تجزیه می‌کنیم:

x29

=x232=x3x+3

4x2y2

=2x2y2=2xy2x+y

x425

=(x2)2(5)2


=(x2+5)(x25)

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

تجزیه به‌کمک اتحاد مزدوج

5,000تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید