تجزیه به‌ کمک اتحاد جمله مشترک

تاریخ انتشار: 08 آذر 1399
آخرین ویرایش: 28 شهریور 1400
دسته‌بندی: تجزیه عبارات جبری
امتیاز:
بازدید: 77 مرتبه

 بعضی عبارات جبری را می‌توان به کمک اتحاد جمله مشترک تجزیه کرد.

یادآوری می‌كنیم كه:

x2+(a+b)x+ab=(x+a)(x+b)

تمرین

چند جمله‌ای های زیر را تجزیه می‌کنیم:

x2+4x+3

=x2+1+3x+13=x+1x+3

x2+x2

=x2+2+1x+21=x+2x1

دریافت مثال

تذکر

در صورتی كه ضریب جمله درجه دوم مجذور کامل نباشد، سه جمله ای را در ضریب درجه دوم ضرب و تقسیم می‌كنیم تا ضریب جمله درجه دوم مجذور كامل شود، سپس از اتحاد جمله مشترک استفاده می‌كنیم.

دریافت مثال

مثال‌ها و جواب‌ها

تجزیه به‌کمک اتحاد جمله مشترک

6,500تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید