ضرب و تقسیم كسرها

تاریخ انتشار: 08 آذر 1399
آخرین ویرایش: 28 شهریور 1400
دسته‌بندی: تجزیه عبارات جبری
امتیاز:
بازدید: 52 مرتبه

حاصل ضرب چند كسر

برای به دست آوردن حاصل ضرب چند كسر، ابتدا كسرها را ساده می‌كنیم، سپس صورت ها را در هم و مخرج را در هم ضرب می‌كنیم.

تمرین

حاصل  عبارت زیر را به‌دست می‌آوریم:

x21x2x×4x2x+1

=x1x+1xx1×4x2x+1=x+1x×4x2x+1=4x

تمرین

مساحت مستطیل زیر را برحسب x به‌دست می‌آوریم:

حاصلضری وتقسیم کسر ها - پیمان گردلو

مساحت مستطیل برابر است با طول ضرب در عرض :

x2+3x+2x2x+1=(x+2)(x+1)1×(x2)(x+1)=x24

تقسیم کسرها

در تقسیم کسرها، عمل تقسیم را ابتدا به ضرب تبدیل كرده، سپس مانند ضرب كسرها عمل می‌كنیم.

تمرین

حاصل عبارت زیر را به‌دست می‌آوریم:

4x225y22x2y+5xy2÷6x215xy9x2y2

=4x225y22x2y+5xy2×9x2y26x215xy=2x5y2x+5yxy2x+5y×9x2y23x2x5y=3y

دریافت مثال

مثال‌ها و جواب‌ها

ضرب و تقسیم كسرها

4,000تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید