لیست

ساده كردن كسرها

آخرین ویرایش: 05 دی 1400
دسته‌بندی: تجزیه عبارات جبری
امتیاز:

برای ساده كردن یک كسر ابتدا صورت و مخرج را تجزیه می‌كنیم، سپس عامل های مشترک را از صورت و مخرج ساده می‌كنیم.

تمرین

کسرهای زیر را ساده می‌کنیم:

2a2x34ax2

=ax2ax222ax2=ax2

a24a+2

=a2a+2a+2=a2

x22x8x29x+20

=(x4)(x+2)(x5)(x4)


=x+2x5

x2255xx2

=(x5)(x+5)x(5x)


=(x5)(x+5)x(x5)


=x+5x


=x+5x

x7+2x6+x5x3(x+1)8

=x5(x2+2x+1)x3(x+1)8


=x5(x+1)2x3(x+1)8


=x2(x+1)6

یادآوری

استفاده از خاصیت زیر در ساده کردن کسرها بسیار مفید است:

ab=ab=ab

به‌عنوان نمونه:

x+3x+1=(x3)x+1=x-3-x+1=x3x+1

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

ساده كردن كسرها

4,500تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید