حل مسئله به كمک معادلات یک مجهولی درجه اول

تاریخ انتشار: 09 آذر 1399
آخرین ویرایش: 28 شهریور 1400
دسته‌بندی: عبارات درجه اول
امتیاز:
بازدید: 37 مرتبه

برای حل مسئله به کمک معادلات یک مجهولی در جه اول:

  1. مفروضات مسئله را از آن استخراج کرده،
  2. مسئله را به یک معادله درجه اول تبدیل و حل می‌کنیم. 

به عنوان نمونه، طول یک فنر 10 سانتی متر است:

مغادلات درجه اول - پیمان گردلو

وقتی وزنه ای به جرم x به آن وصل شود، طول فنر از رابطه y=0/8x+10 پیدامی‌شود.

اگر وزنه ای به جرم 5 کیلوگرم به آن وصل شود، طول فنر را محاسبه می‌کنیم:

y=0/8x+10              ;          x=5y=0/85+10y=4+10y=14

دریافت مثال

مثال‌ها و جواب‌ها

حل مسئله به كمک معادلات یک مجهولی درجه اول

4,000تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید