لیست

سرفصل‌های این مبحث

تابع

تابع قدر مطلق (محاسبه دامنه)

آخرین ویرایش: 05 دی 1400
دسته‌بندی: تابع
امتیاز:

دامنه تابع قدرمطلق

در توابع قدرمطلق، دامنه به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

fx=gxDf=Dg

توجه کنید که برای محاسبه توابع قدرمطلق، کافی است دامنه داخل قدرمطلق را محاسبه کنیم.

اگر تنها بخشی از معادله تابع، دارای قدرمطلق باشد، در این‌صورت برای تعیین دامنه از خواص قدرمطلق استفاده می‌کنیم.

تمرین

دامنه توابع زیر را محاسبه می‌کنیم:

fx=2x1

Df=R


دامنه تابع f همان دامنه چند جمله‌ای داخل قدرمطلق می‌باشد.

fx=x+22x1

2x1=0x=12x=±12    ;    Df=R12,12

fx=xx1

x1=0x1=0x=1    ;    Df=R1

fx=xx

یادآوری می‌کنیم که x=x        ;x0x     ;x<0.

xx0xxxx        ;    x0xx    ;    x<0


توجه شود که دامنه تابع فوق به ازای x0 تعریف می‌شود:

Df=0,+


به این نکته توجه کنید که برای x<0 نامساوی x-x برقرار نیست. به‌عنوان مثال عددی داریم:

if  x=1<01111

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

تابع قدرمطلق (محاسبه دامنه)

2,600تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید