لیست

سرفصل‌های این مبحث

تابع

تابع نمایی (محاسبه دامنه)

آخرین ویرایش: 05 دی 1400
دسته‌بندی: تابع
امتیاز:

دامنه تابع نمایی

در توابع نمایی، دامنه به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

fx=agxDf=Dg

توجه کنید که برای محاسبه توابع نمایی، کافی است دامنه gx را محاسبه کنیم.

تمرین

دامنه توابع زیر را محاسبه می‌کنیم:

fx=23

gx=3Dg=RDf=Dg    Df=R

fx=3x

gx=xDg=RDf=Dg    Df=R

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

تابع نمایی (محاسبه دامنه)

1,000تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید