سرفصل‌های این مبحث

تابع

تابع کسری گویا (محاسبه دامنه)

آخرین ویرایش: 29 شهریور 1400
دسته‌بندی: تابع
امتیاز:

دامنه تابع گویا

در توابع گویا که صورت و مخرج شامل چند جمله‌ای (کثیر‌الجمله) می‌باشد، دامنه به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

fx=axn+bxn1++da'xm+b'xm1++d'Df=Rx|a'xm+b'xm1++d'=0

فرمول فوق نشان می‌دهد برای یافتن دامنه‌ توابع گویا، ریشه‌های مخرج را از کُل اعداد حقیقی کم می‌کنیم.

تمرین

دامنه توابع زیر را محاسبه می‌کنیم:

hx=x+73x

3x=0x=0    ;    Df=R0

gx=xx

x=0      ;    Dg=R0

hx=x29x3

x3=0x=3    ;    Dh=R3

gx=1x2

x2=0x=0    ;    Dg=R0

دریافت مثال

مثال‌ها و جواب‌ها

تابع کسری گویا (محاسبه دامنه)

1,500تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید