لیست

سرفصل‌های این مبحث

تابع

تابع قدرمطلق (محاسبه برد)

آخرین ویرایش: 05 دی 1400
دسته‌بندی: تابع
امتیاز:

برد تابع قدرمطلق

تعیین برد تابع قدرمطلق به كمک دامنه و قوانین آن

در تابع y=fx اگر بتوانیم x را بر حسب y به‌صورت x=gy به‌دست آوریم، تغییرات y یعنی دامنه g همان برد تابع f می‌باشد.

در این مرحله، برد f بر اساس دامنه f به‌دست می‌آید و بدیهی است y هایی که به‌ازای آنان مقدار x حقیقی است، برد تابع را تشکیل می‌دهند.

تمرین

برد تابع زیر را به‌دست آورید:

y=x+1

y=x+1y=x+1    ;    x1x1    ;    x<1Df=R


حالت اول)

if   x1y1=x+1x=y11    ;    x1y111y10Rf1=0,+


حالت دوم)

if    x<1y2=x1x=y21    ;    x<1y21<1y2>0Rf2=0,+R=Rf1Rf2=0,+

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

تابع قدرمطلق (محاسبه برد)

4,000تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید