لیست

سرفصل‌های این مبحث

تابع

تابع نمایی (محاسبه برد)

آخرین ویرایش: 05 دی 1400
دسته‌بندی: تابع
امتیاز:

تعیین برد تابع نمایی به‌كمک دامنه و قوانین

در تابع y=fx اگر بتوانیم x را بر حسب y به‌صورت x=gy به‌دست آوریم، تغییرات y یعنی دامنه g همان برد تابع f می‌باشد.

در این مرحله، برد f بر اساس دامنه f به‌دست می‌آید و بدیهی است y هایی که به‌ازای آنان مقدار x حقیقی است، برد تابع را تشکیل می‌دهند.

تمرین

برد تابع زير را به‌دست آوريد:

y=2x2

Df=R0y=2x2logy=log2x2logy=x2.log2logy=1x2log2x2=log2logyx=±log2logy


برای حقيقی بودن x بايستی داشته باشیم:

y>0                               logy<0y<100y<1  y0,+,1Rf=0,1

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

تابع نمایی (محاسبه برد)

1,200تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید