لیست

سرفصل‌های این مبحث

تابع

تابع لگاریتمی (محاسبه برد)

آخرین ویرایش: 05 دی 1400
دسته‌بندی: تابع
امتیاز:

تعیین برد تابع لگاریتم به كمک دامنه و قوانین لگاریتم

در تابع y=fx اگر بتوانیم x را بر حسب y به‌صورت x=gy به‌دست آوریم، تغییرات y یعنی دامنه g همان برد تابع f می‌باشد.

در این مرحله، برد f بر اساس دامنه f به‌دست می‌آید و بدیهی است y هایی که به‌ازای آنان مقدار x حقیقی است، برد تابع را تشکیل می‌دهند.

تمرین

برد تابع زير را به‌دست آوريد.

y=logx2x+2

Df=,22,+y=logx2x+2x2x+2=10yx2=x×10y+2×10yx10y×x=2×10y+2x110y=21+10yx=21+10y110y


با توجه به دامنه تابع، حالات زیر را داریم:


حالت اول)

if   x>221+10y1110y1>22+2×10y1110y12>02+2×10y12+2×10y1110y1>04×10y1110y1>0y1<0Rf1=,0


حالت دوم)

if   x<221+10y2110y2<22+2×10y2110y2+2<04110y2<0y2>0Rf2=0,+Rf=Rf1Rf2=,00,+=R0

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

تابع لگاریتمی (محاسبه برد)

1,200تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید