لیست

سرفصل‌های این مبحث

حد و همسایگی

محاسبه حد چپ و راست (تابع چند ضابطه ای)

آخرین ویرایش: 05 دی 1400
دسته‌بندی: حد و همسایگی
امتیاز:

محاسبه حدهای چپ و راست در توابع چند ضابطه ای

اگر قانون تابع چند ضابطه‌ای بوده و حد تابع را در نقطه‌ای بخواهند که ضابطه‌ها تغییر کنند، بایستی حد چپ و راست را محاسبه کنیم.

تمرین

حد توابع زیر را در نقاط داده شده محاسبه کنید.

fx=x2+1          ;    x<26                     ;    x=2x2+9    ;    x>2

حد راست L1 و چپ L2 تابع چند ضابطه ای فوق را در x=2 بررسی می‌کنیم:

L1=limx2+fx=limx2+x2+9=5L2=limx2fx=limx2x2+1=5


حد چپ و راست - پیمان گردلو

حد چپ و راست با هم برابر هستند، تابع حد دارد:

limx2fx=5

fx=xx    ;    x=0

fx=xx=1        ;    x>01     ;    x<0L1=limx0+fx=1L2=limx0fx=1


حد چپ و راست - پیمان گردلو

حد چپ و راست با هم برابر نیستند، تابع حد دارد.

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

محاسبه حد چپ و راست (تابع چند ضابطه ای)

1,000تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید