لیست

سرفصل‌های این مبحث

حد و همسایگی

محاسبه حد چپ و راست (تابع کسری و قدر مطلق)

آخرین ویرایش: 05 دی 1400
دسته‌بندی: حد و همسایگی
امتیاز:

محاسبه حدهای چپ و راست در توابع کسری قدر مطلقی

اگر حد تابع 00 شود و فقط در صورت یا مخرج کسر، قدر مطلق وجود داشته باشد، بایستی حدهای چپ و راست را محاسبه کنیم.

تمرین

حد تابع fx=xx را در x=0 محاسبه کنید.

fx=xx=1   ;x>01;x<0L1=limx0+fx=1L2=limx0fx=1


تابع f در x=0 حد ندارد، زیرا حد راست و چپ برابر نیستند.


حد چپ و راست - پیمان گردلو

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

محاسبه حد چپ و راست (تابع کسری و قدر مطلق)

1,500تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید