لیست

هم‌ نهشتی (تعیین دو رقم سمت راست یک عدد)

آخرین ویرایش: 06 دی 1400
دسته‌بندی: نظریه اعداد
امتیاز:

می‌دانیم که هر عدد n رقمی را می‌توان به‌صورت زیر نوشت:

A=anan1.....a2a1a0¯A=102anan1......a2¯+a1a0¯

1021000102anan1.....a2¯1000102anan1.....a2¯+a1a0¯100a1a0¯A100a1a0¯

باقیمانده تقسیم هر عدد بر 100 برابر است با دو رقم سمت راست آن عدد.

بنابراین برای یافتن دو رقم سمت راست یک عدد کافی است باقیمانده آن عدد بر 100 را به‌دست آوریم.

نکته

برای به‌دست آوردن سه رقم سمت راست هر عدد، کافی است هم‌نهشتی آن را به پیمانه 1000 یا به‌عبارتی تقسیم آن بر 1000 را به‌دست آوریم.

تمرین

دو رقم سمت راست عدد زير را به‌دست آوريد.

A=1313

132=169132=1100+691321069132×1310069×13133100897=8100+9713310097=97110013310031334100-34=811312×1310013×81=1053=10100+53A10053


دو رقم سمت راست عدد 1313 عبارت است از 53

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

هم‌نهشتی (تعیین دو رقم سمت راست یک عدد)

1,000تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید