لیست

قانون نهم

آخرین ویرایش: 05 دی 1400
دسته‌بندی: توان در ریاضی
امتیاز:

قضیه

توان زوج و فرد اعداد حقیقی منفی

هر عدد حقیقی منفی به توان عددی زوج برسد، حاصل عددی مثبت و اگر به توان عددی فردی برسد، حاصل عددی منفی خواهد شد.

aR,mZ  ;  a2m=a2ma2m+1=a2m+1

اثبات

a2m=1a2m=12m×a2m=a2ma2m+1=1a2m+1=12m+1×a2m+1=a2m+1

توان - پیمان گردلو

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

قانون نهم

2,200تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید