سرفصل‌های این مبحث

عبارات درجه دوم

صفرهای تابع درجه دوم

تاریخ انتشار: 09 آذر 1399
آخرین ویرایش: 28 شهریور 1400
دسته‌بندی: عبارات درجه دوم
امتیاز:
بازدید: 48 مرتبه

نمودار تابع f با ضابطه fx=x2+4x+3 در شکل زیر رسم شده است:

صفرهای تابع  - پیمان گردلو

معادله fx=0 را حل می‌کنیم و جواب‌های آن را به‌دست می‌آوریم:

x2+4x+3=0Δ=b24ac=42413=1612=4x=b±Δ2a=x4±22x=3x=1

همان‌طور که مشاهده می‌شود، محل تلاقی تابع f با محور طول‌ها، همان جواب‌های معادله fx=0 است. 

صفرهای تابع  - پیمان گردلو

تعریف: صفرهای تابع y=fx طول نقاط تلاقی نمودار با محور طول‌ها است.

برای تعیین صفرهای تابع، كافی است ریشه‌های معادله fx=0 را پیدا کنیم. 

تمرین

نشان می‌دهیم اعداد 2 و -3  صفرهای تابع fx=x2+x6 می‌باشد.

معادله fx=0 را حل می‌کنیم:

fx=0x2+x6=0x+3x2=0x+3=0x=3x2=0x=2


صفرهای تابع، نقاط به طول 2 و -3 می‌باشد که محور طول‌ها را قطع کرده‌اند.در نمودار زیر، صفرهای تابع را مشاهده می‌کنید:


صفرهای تابع  - پیمان گردلو  

صفرهای تابع fx=x34x را پیدا می‌کنیم.

fx=0x34x=0xx24=0x=0x24=0x2=4x=±2

دریافت مثال

مثال‌ها و جواب‌ها

صفرهای تابع درجه دوم

2,000تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید