جمع جبری رادیکال‌ ها

آخرین ویرایش: 20 مهر 1400
دسته‌بندی: رادیکال
امتیاز:

جمع جبری اعداد و عبارات رادیکالی شبیه جمع جبری یک جمله‌ای‌ها است، یعنی جمع جبری اعداد و عبارات رادیکالی را وقتی می‌توان به‌صورت ساده نوشت که عدد فرجه رادیکال و عبارت زیر رادیکال با هم مساوی یا اعداد و عبارات رادیکالی با هم معادل باشند.

توجه داشته باشید که در جمع جبری عبارات رادیکالی ابتدا باید علامت‌هایی را که توان کامل فرجه رادیکال هستند، از زیر رادیکال بیرون آورد و سپس عبارت را ساده کرد.

تمرین

حاصل عبارات زیر را ساده می‌کنیم:

23+53

=2+53=73

33+32

=23+336=2+336=536

4222

=422=22       

4x5x

=45x=1x=x

تذکر

a+ba+b (در حالت کلی

به‌عنوان نمونه:

9+16=3+4=79+16=25=59+169+16

a-ba-b  (در حالت کلی

به‌عنوان نمونه:

10036=106=410036=64=81003610036

نکته

برای ضرب یا تقسیم عبارات و چند جمله ای های رادیکالی، از قوانین رادیکال استفاده می‌کنیم: 

تمرین

حاصل عبارات زیر را به‌دست آورید.

(x+2)(x5)

=x(x)5x+2x10=x23x10=x3x10

(3xy)(2x5y)

=6x215xy2xy+5y2=6x15xy2xy+5y=6x17xy+5y

(2x+1)(34x)

=6x8x(x)+34x


=3+2x8x2


=3+2x8x

(x3+2x23)(4x23)

=4x3x3x23+8x232x23x23=4x3x33+8x232x43=4x3x33+8x232x33x3=4x3x+8x232xx3

دریافت مثال

مثال‌ها و جواب‌ها

جمع جبری رادیکال‌ها

8,000تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید