لیست

قانون هشتم

آخرین ویرایش: 05 دی 1400
دسته‌بندی: رادیکال
امتیاز:

قضیه

حاصل‌ضرب دو رادیکال با فرجه‌های مختلف

am×bn=an×bmmn    ;    a,b0

این قضیه نشان می‌دهد که دو رادیکال با فرجه های متفاوت را به شرطی که عبارات زیر رادیکال مثبت باشند، می‌توان در هم ضرب کرد.

اثبات

am×an=a 1m×b 1n=a nmn×b mnm=anmn×bmmn=an×bmmn

به‌عنوان نمونه داریم:

5×43=53×422×3=125×166

نکته

1- برای هم فرجه کردن رادیکال ها بهتر است (ک م م) فرجه‌ها را به عنوان فرجه مشترک در نظر بگیریم.

2- اگر a یا b منفی باشند، می‌توان علامت منفی را از رادیکال بیرون آورد، سپس این قضیه را به‌کار برد.

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

قانون هشتم

3,000تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید