لیست

قانون دوم

آخرین ویرایش: 05 دی 1400
دسته‌بندی: رادیکال
امتیاز:

قضیه

توان رسانی رادیکال‌ها

aR  ,  mZ   ;   anm=amn

در تساوی فوق an قابل تعریف است.

اثبات

anm=a 1nm=a mn=a m  1n=a mn

تمرین

حاصل عبارات راديكالی زير را به‌دست آوريد.

352

=325=95

235

=253=323=323

دریافت مثال

نکته

اگر a=0 و m عددی صحیح و غیر منفی باشد، آن‌گاه: 

anm=0nm=0


اگر an  قابل تعریف باشد، می‌توان نوشت:

ann=ann=a

مثلا تساوی 22=2  قابل قبول نیست، در نتیجه می‌توان در حالت کلی مطلب زیر را بیان کرد:  

ann=              a                    ;   n=2k+1a           ; a>0a      ; a<0      ;     n=2k

تمرین

با استفاده از نکته فوق، در تساوی‌ها زیر داریم:

344=3=3325=2277=2

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

قانون دوم

3,000تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید