لیست

قانون هفتم

آخرین ویرایش: 05 دی 1400
دسته‌بندی: رادیکال
امتیاز:

قضیه

حاصل‌ضرب فرجه‌های چند رادیکال

اگر anm  ,  an قابل تعریف باشند، آن‌گاه:

anm=amn

اثبات

anm=an 1m=a 1n 1m=a 1mn=amn

به‌عنوان نمونه داریم:

23=22×3=26

نکته

anmqpk=akpqmn

به‌عنوان نمونه داریم:

2=22×2×2=2875345310=751800

نکته

aaa...a=a2n12n  ;  a0

a به تعداد n مرتبه تکرار شده است. به‌عنوان نمونه داریم:

333333=326126=36364

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

قانون هفتم

5,000تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید