دو مجموعه معادل یا هم ارز

تاریخ انتشار: 08 آذر 1399
آخرین ویرایش: 28 شهریور 1400
دسته‌بندی: مجموعه
امتیاز:
بازدید: 95 مرتبه

فرض کنیم A و B و مجموعه با مرجع M باشند به‌طوری‌که هر عضو A عضوی از B و هر عضو B عضوی از A باشد، یعنی ABBA در این‌صورت A با B مساوی است و می‌نویسیم:

A=B

به‌عبارت دیگر می‌توان تساوی دو مجموعه را به‌صورت زیر نوشت:

A=BABBA

تذکر

اگر دو مجموعه A و B معادل باشند، می‌نویسیم AB 

تمرین

آیا مجموعه‌ معلمین جواد و حسین که هر دو در یک مدرسه و در یک کلاس درس می‌خوانند، با هم مساوی هستند؟

مجموعه‌ معلمین جواد با مجموعه معلمین حسین، مساوی هستند.

آیا مجموعه‌ اعداد اول یک رقمی با مجموعه‌ اعداد فرد یک رقمی مساوی است؟

A=2,3,5,7nA=4B=1,3,5,7,9nB=5nAnB


دو مجموعه مساوی نیستند.

دریافت مثال

مثال‌ها و جواب‌ها

دو مجموعه معادل یا هم ارز

500تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید