لیست

فاصله نقطه از خط گذرنده از دو نقطه

آخرین ویرایش: 31 شهریور 1400
دسته‌بندی: بردار در فضا
امتیاز:

دو نقطه A و B روی خط d مفروض‌اند، می‌خواهیم فاصله نقطه M را از خط d پیدا کنیم.

فاصله نقطه از خط گذرنده از دو نقطه - پیمان گردلو

مشاهده می‌کنیم که MH فاصله نقطه M  از خط d همان طول تصویر بردار AM در راستای عمود بر بردار AB است و بنابر آن‌چه قبلا بیان شده، چنین داریم:

MH=HM=AMAMABAB2AB

تمرین

فاصله نقطه M1,1,2 را از خط گذرنده از مبدا و نقطه B1,1,1 را پیدا کنید. 

O0,0,0MH=OMOMOBOB2OB=1,1,2231,1,1=13,53,43=19+259+169=423

برای ارسال نظر وارد سایت شوید