• 01

  آنالیز مختلط

  آنالیز مختلط شاخه‌ای از آنالیز ریاضی است که به بررسی توابع روی اعداد مختلط می‌پردازد. این شاخه در بسیاری از شاخه‌های دیگر ریاضیات مانند هندسه جبری، نظریه اعداد، ترکیبیات تحلیلی، ریاضیات کاربردی و همچنین در فیزیک، شامل شاخه‌های هیدرودینامیک، ترمودینامیک، مکانیک کوانتوم،مهندسی هسته‌ای، هوافضا، مکانیک و برق کاربرد دارد. آنالیز مختلط به‌طور خاص با توابع تحلیلی با متغیر مختلط سروکار دارد.

 • 02

  جبر و آنالیز عددی

  آنالیز عددی به تنظیم، مطالعه و اعمال شیوه‌های تقریبی محاسباتی برای حل آن دسته از مسائل ریاضیات پیوسته (در مقابل ریاضیات گسسته) می‌پردازد که با روش‌های تحلیلی و دقیق قابل حل نیستند. برخی از مسائل مورد نظر محاسبات عددی به‌طور مستقیم از حسابان می‌آید. جبر خطی عددی روی میدان‌های حقیقی یا مختلط و نیز حل معادلات دیفرانسیل خطی و غیر خطی مربوط به فیزیک و مهندسی از جمله زمینه‌های دیگر برای کاربرد محاسبات عددی‌ است.

 • 03

  هندسه

  هندسه شاخه‌ای از ریاضیات است که با شکل، اندازه، موقعیت نسبی شکل‌ها و ویژگی‌های فضا سروکار دارد. در اینجا به بررسی هندسه تحلیلی (محور، دستگاه مختصات دکارتی، دستگاه مختصات فضایی) و هندسه اقلیدسی و هندسه نااقلیدسی و هندسه قطبی می‌پردازیم.

 • 04

  آنالیز برداری

  آنالیز برداری در مقابل آنالیز اسکالر قرار می‌گیرد. موضوعاتی از قبیل جبر بردارها و ماتریس ها، تجزیه تحلیل توابع‌ برداری، بحث خم ها و مقدمه‌ای بر هندسه دیفرانسیل، تجزیه تحلیل تبدیل های خطی و مقدمه‌ای بر غیر خطی ها، انتگرال‌ های خطی، انتگرال های رویه ای، مقدمه‌ای بر تنسورها و جبر تنسورها مورد بحث قرار می‌گیرد.

 • 05

  ریاضیات گسسته

  ریاضیات گسسته شاخه‌ای از علم ریاضیات است که با عناصر گسسته سروکار دارد و نه عناصر پیوسته و از جبر و حساب استفاده می‌کند. ریاضیات گسسته به‌دلیل کاربردهای زیاد در علوم رایانه در دهه‌های گذشته کاربرد زیاد یافته ‌است. مفاهیم و نشانه‌های ریاضیات گسسته برای مطالعه الگوریتم‌های رایانه و زبان‌های برنامه‌نویسی مورد استفاده قرار‌ گرفته‌ است. مباحثی مانند نظریه مجموعه ها، نظریه اعداد، ترکیبیات، نظریه گراف، احتمالات در این شاخه از ریضی بررسی می‌شود.

 • 06

  آنالیز حقیقی

  آنالیز حقیقی یا تئوری توابع یک متغیر حقیقی، یکی از شاخه‌های ریاضیات است که به مطالعه رفتار و ویژگی‌های توابع حقیقی می‌پردازد. در این رشته مفاهیمی چون دنباله‌ها و حد آنها، پیوستگی، دیفرانسیل، انتگرال و دنباله توابع مطالعه می‌شود. از آنالیز حقیقی برای انجام مطالعات و پژوهش‌های پیشرفته در بخش عمده‌ای از ریاضیات کاربردی از جمله فیزیک نظریی، نظریه احتمال، آمار ریاضی، الگو ساز و پژوهش‌های عملیاتی استفاده می‌شود.