فصل اول درس اول صفحه 8 کار در کلاس

گزاره همیشه درست یا نادرست

09 تیر 1400
14 تیر 1400
13

اطلاعات تکمیلی

برای آموزش کامل مفهوم فوق به اطلاعات تکمیلی زیر مراجعه نمایید.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید