فصل اول درس اول صفحه 15 کار در کلاس

ضرب یک عدد حقیقی در یک ماتریس

09 تیر 1400
02 مهر 1400
42

اطلاعات تکمیلی

برای آموزش کامل مفهوم فوق به اطلاعات تکمیلی زیر مراجعه نمایید.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید