فصل اول درس اول صفحه 15 کار در کلاس

ضرب یک عدد حقیقی در یک ماتریس

09 تیر 1400
02 مهر 1400
155

برای ارسال نظر وارد سایت شوید