فصل اول درس اول صفحه 17 کار در کلاس

خواص مهم جمع ماتریس ها و ضرب عدد در ماتریس

09 تیر 1400
14 تیر 1400
16

اطلاعات تکمیلی

برای آموزش کامل مفهوم فوق به اطلاعات تکمیلی زیر مراجعه نمایید.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید