فصل اول درس اول صفحه 6 کار در کلاس

داستان مخترع شطرنج

10 تیر 1400
15 تیر 1400
15

اطلاعات تکمیلی

برای آموزش کامل مفهوم فوق به اطلاعات تکمیلی زیر مراجعه نمایید.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید