فصل چهارم درس سوم صفحه 108 کار در کلاس

آهنگ متوسط تغییر - آهنگ لحظه ای تغییر

09 تیر 1400
14 تیر 1400
13

اطلاعات تکمیلی

برای آموزش کامل مفهوم فوق به اطلاعات تکمیلی زیر مراجعه نمایید.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید