فصل پنجم درس اول صفحه 121 کار در کلاس

مشتق و توابع اکیدا صعودی و اکیدا نزولی

09 تیر 1400
02 مهر 1400
37

اطلاعات تکمیلی

برای آموزش کامل مفهوم فوق به اطلاعات تکمیلی زیر مراجعه نمایید.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید