فصل اول درس اول صفحه 6 فعالیت

انبساط و انقباض عمودی

09 تیر 1400
02 مهر 1400
86

اطلاعات تکمیلی

برای آموزش کامل مفهوم فوق به اطلاعات تکمیلی زیر مراجعه نمایید.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید