فصل چهارم درس دوم صفحه 89 کار در کلاس

نقاطی که تابع در آن مشتق پذیر نیست

09 تیر 1400
14 تیر 1400
12

برای ارسال نظر وارد سایت شوید