فصل دوم درس دوم صفحه 67 کار در کلاس

دنباله حسابی و تابع خطی

09 تیر 1400
14 تیر 1400
10

اطلاعات تکمیلی

برای آموزش کامل مفهوم فوق به اطلاعات تکمیلی زیر مراجعه نمایید.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید