فصل اول درس دوم صفحه 11 کار در کلاس

روش تغییر متغیر برای حل معادله

09 تیر 1400
02 مهر 1400
38

اطلاعات تکمیلی

برای آموزش کامل مفهوم فوق به اطلاعات تکمیلی زیر مراجعه نمایید.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید