فصل اول درس دوم صفحه 15 کار در کلاس

ماکزیمم و مینیمم تابع درجه دوم

09 تیر 1400
02 مهر 1400
36

اطلاعات تکمیلی

برای آموزش کامل مفهوم فوق به اطلاعات تکمیلی زیر مراجعه نمایید.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید