فصل اول درس دوم صفحه 16 کار در کلاس

حل و بحث ریشه های معادله درجه دوم

09 تیر 1400
02 مهر 1400
17

اطلاعات تکمیلی

برای آموزش کامل مفهوم فوق به اطلاعات تکمیلی زیر مراجعه نمایید.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید