فصل سوم درس سوم صفحه 68 کار در کلاس

رسم نمودار y=-f(x)

10 تیر 1400
02 مهر 1400
27

اطلاعات تکمیلی

برای آموزش کامل مفهوم فوق به اطلاعات تکمیلی زیر مراجعه نمایید.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید