فصل هفتم درس دوم صفحه 121 کار در کلاس

ساده کردن عبارت های گویا

12 تیر 1400
01 مهر 1400
37

اطلاعات تکمیلی

برای آموزش کامل مفهوم فوق به اطلاعات تکمیلی زیر مراجعه نمایید.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید