فصل چهارم درس اول صفحه 75 کار در کلاس

حل معادله به روش فرمول کلی

12 تیر 1400
17 تیر 1400
10

اطلاعات تکمیلی

برای آموزش کامل مفهوم فوق به اطلاعات تکمیلی زیر مراجعه نمایید.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید