فصل پنجم درس اول صفحه 105 کار در کلاس

اکسترمم های نسبی تابع

09 تیر 1400
13 تیر 1400
12

اطلاعات تکمیلی

برای آموزش کامل مفهوم فوق به اطلاعات تکمیلی زیر مراجعه نمایید.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید