فصل پنجم درس اول صفحه 110 کار در کلاس

اکسترمم های مطلق و نسبی تابع

09 تیر 1400
02 مهر 1400
37

اطلاعات تکمیلی

برای آموزش کامل مفهوم فوق به اطلاعات تکمیلی زیر مراجعه نمایید.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید