فصل اول درس اول صفحه 8 کار در کلاس

توابع اکیدا صعودی و اکیدا نزولی

07 تیر 1400
12 تیر 1400
16

اطلاعات تکمیلی

برای آموزش کامل مفهوم فوق به اطلاعات تکمیلی زیر مراجعه نمایید.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید